Theorie conceptlancering

Posted on oktober 24, 2010

0


Wat is een conceptlancering?
Conceptlancering is het op de markt brengen van een nieuwe dienst of een nieuw product doormiddel van voldoende promotie. De conceptlancering is de start van het concept. Als je als bedrijf een nieuw product hebt bedacht wil je deze natuurlijk zo goed mogelijk op de markt brengen zodat er winst gemaakt kan worden. De consument moet op de hoogte gebracht worden van het nieuwe product, dit doe je doormiddel van promotie. Er wordt onderzocht waar de consument behoefte aan heeft en daar wordt slim op ingespeeld. Voordat het concept gelanceerd wordt kijkt men eerst wat de beste manier is om dit te doen. Hier komt het concept lanceringplan bij kijken. Hieronder wordt dit nog verder uitgewerkt.

Volgens velen is een concept pas geslaagd als de mensen er met elkaar over praten, dit wordt ook wel mond tot mond reclame genoemd. Het op tijd lanceren van een concept is hierbij doorslaggevend.
Het slagen van het concept is dus niet afhankelijk van alleen een goed concept. Het op de markt brengen van het concept is minstens zo belangrijk. Zo kan een slecht concept nog gered worden door een goed marketing communicatie plan. Mits er maar geen onwaarheden worden beloofd aan de mensen.

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van goede en slechte conceptlancering.
En dat is alleen maar goed omdat mensen zo innovatief blijven en proberen nieuwe goede concepten op de markt te brengen. Het zal misschien negen van de tien keer uitlopen op een flop maar door ondernemersgezindheid, creativiteit en innovatief denken van mensen zullen er altijd goede concepten op de markt blijven komen.

Onderdelen van een conceptlanceringsplan
Een lanceringsplan bestaat uit verschillende stappen. In een lanceringsplan worden verschillende stappen besproken van een geïntegreerd communicatie- en promotieplan, zoals beschreven in “Principes van Marketing” van Philip Kotler. De stappen zijn: de doelgroep vaststellen, beslissen welke reactie men beoogt, een boodschap kiezen, de media waarmee men de boodschap wil overbrengen en feedback verzamelen.

Doelgroep vaststellen
De keuze van een communicatiedoelgroep is erg belangrijk, een goed omschreven doelgroep is een vereiste voor effectieve communicatie. De keuze voor een bepaalde doelgroep heeft invloed op de beslissing wat wordt gezegd, hoe, waar, wanneer en door wie.

Communicatiedoelstellingen bepalen
Als de doelgroep is bepaald, wordt beslist welke reactie men beoogt van de consument. Meestal is de reactie die men teweeg wil brengen de aanschaf van het product/concept.
Voor het aankoopproces gaat een lang proces van besluitvorming vooraf.
Er zijn verschillende fasen van koopbereidheid, de fasen die een consument doorloopt voordat hij tot de daadwerkelijke aankoop overgaat. De fasen zijn: bekendheid, kennis, waardering, overtuiging en aankoop.

Een boodschap bepalen

Als de gewenste reactie is bepaalt, kan de daadwerkelijke boodschap opgesteld. Bij het opstellen van de boodschap moet er worden beslist wat de inhoud en de structuur van de boodschap is.
Er zijn drie soorten boodschappen: rationele, emotionele en morele.
Rationele boodschappen appelleren aan het eigenbelang van het publiek en geven de voordelen van een product aan.
Emotionele boodschappen wekken negatieve of positieve emoties op die een motivatie tot kopen vormen.
Een morele boodschap tenslotte appelleert aan het besef van goed en kwaad bij het publiek.

Tevens is de structuur van de boodschap belangrijk, hierover moeten drie beslissingen worden genomen.
Ten eerste: een conclusie trekken of dit aan het publiek over laten.
Ten tweede: wordt er een eenzijdig argument gepresenteerd of wordt ook de nadere kant van de zaak belicht.
En ten derde: wordt het sterkste punt als eerste of als laatste gegeven. Vormgeving is ook erg belangrijk voor de boodschap, deze hangt sterk af van het soort medium dar wordt gebruikt.

Het medium kiezen

Na het bepalen van de boodschap is het tijd om het medium te kiezen. Er zijn twee soorten communicatiekanalen: persoonlijke en niet-persoonlijke. Persoonlijke communicatiekanalen zijn kanalen via welke twee of meer personen direct met elkaar kunnen communiceren, zoals via de telefoon. Persoonlijke communicatiekanalen daarentegen zijn kanalen waarmee zonder persoonlijk contact berichten worden doorgegeven. Dit zijn de massamedia en georganiseerde evenementen.

Feedback verzamelen
Als de boodschap is verzonden, dan onderzoekt men het effect ervan op de doelgroep. Men vraagt dan of de doelgroep zich de boodschap herinnert, hoe vaak men deze zag, welke punten men zich herinnert, wat men ervan vindt en hoe men tegenover het concept staat.

Checklist:
* Wat is je doelgroep, op wie ga je concentreren? Ga op onderzoek uit.
* Vertel de eigenschappen van het product, vertel hoe het product jouw klanten kan helpen?
* Benadruk de voordelen van het product, bedenk voor je zelf argumenten tegen bezwaren waarmee de afnemers zullen komen.
* Wat zijn de belangrijkste verschillen van het product en van de concurrenten.
* Wat voor prijs ga je vragen voor je product?
* Welke twijfels hebben jouw klanten tot op heden en hoe kunt je deze wegnemen?
* Hoe ga je met je nieuwe product communiceren?
* Bepaal bij wie in het bijzonder belangstelling bestaat voor jouw nieuwe product of nieuwe dienst
* Hoe komt je met jouw klantenkring in contact? Schriftelijk, in een persoonlijk gesprek, telefonisch via telemarketing of bijvoorbeeld met een aparte productpresentatie?
*Welke maatschappelijke trend/gebeurtenis/actualiteit of fenomeen etc. kunt je inzetten om jouw productintroductie te vergemakkelijken?
* Verzamel feedback

Bronnen:
Concepting, Rijkenberg, Conceptontwikkeling voor televisie

Door Adinda

Advertenties